tvs4

Oferta reklamowa

Oferujemy emisję kampanii reklamowych skierowanych do precyzyjnie zdefiniowanego odbiorcy, do dokładnie określonej grupy docelowej.

Umożliwiamy łatwe dopasowywanie zasięgu reklamy:

  • pojedynczy budynek,
  • uczelnia
  • miasto
  • region
  • cała Polska

Zobacz kompletną listę uczelni i adresy budynków z ekranami TV Stiudent.

Wykorzystanie cyfrowej technologii pozwala nam obsługiwać multimedia, filmy, animacje, treści statyczne, krótkie komunikaty tekstowe, etc. Możemy dowolnie sterować wszelkimi parametrami np. czasem emisji, częstotliwością, zasięgiem terytorialnym. Z łatwością możemy sterować personalizacją reklam np. pod dany region czy miasto.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dotarciem z informacją o Waszej ofercie do środowisk akademickich, jeśli doceniacie w strategiach sprzedaży aktywną grupę młodych ludzi jaką są studenci, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy medium akademickim o największym zasięgu.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt: